De Bongerd behaalt keurmerk opleidingsschool.

Dinsdag 19 juni jl. heeft de Bongerd het keurmerk Opleidingsschool van de Hoge School Utrecht behaald. ICO-er Elly van Zandbrink en directeur Adrie van Dijk wisten in een gesprek met de externe auditcommissie aan te tonen dat de Bongerd aan de basiseisen voor het keurmerk voldoet. Het portfolio van de Bongerd en die van Voila, door Marianne Kuiper gepresenteerd, gaven de commissie goede informatie. Tijdens het auditgesprek vroeg de commissie door op visie op opleiden en hoe daar het volledige team bij te betrekken. Zowel tijdens dit gesprek als ook in het portfolio werd duidelijk dat wij goed oog hebben voor de student en dat de Bongerd als team open staat voor vernieuwing en leren. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat en willen de komende schooljaren waarmaken dat wij een goede opleidingsschool zijn.