Komen en gaan.
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn al in volle gang. Vacatures zijn of worden nog ingevuld en de nieuwe groepsindelingen worden samengesteld. Tegelijkertijd is het ook een moment van afscheid nemen. Afscheid van de groep 8 leerlingen tijdens de traditionele musicalavond, van ouders die hun laatste kind van de basisschool zien vertrekken maar natuurlijk ook van collega’s die met pensioen gaan of elders een betrekking hebben aanvaard. Hierbij wil ik wijzen op het vertrek van John Mulder (clusterdirecteur Atria) en schooldirecteur Jasper van Zandwijk (schooldirecteur ’t Palet). In dit magazine komen zij nog uitgebreid aan bod maar op deze plaats wil ik hen hartelijk danken voor hun inzet om het onderwijs binnen Voila elke dag weer beter te maken. Voila zal hun inzet en persoonlijkheid zeker gaan missen. John en Jasper namens Voila wens ik jullie het allerbeste voor nu en de toekomst toe.

Na 7 jaar lid geweest te zijn van de Raad van Toezicht (waarvan de laatste twee jaar als voorzitter), zal Greetje van der Waaij Voila verlaten. Greetje was vanaf 1 augustus 2011 betrokken bij de uitvoering van de governance regeling. Deze regeling houdt in dat er een scheiding van bestuur en intern toezicht op het bestuur moet zijn. Het bestuur van Voila heeft mogen profiteren van haar ervaring als toezichthouder en is haar hier dankbaar voor. Greetje, hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt om van Voila een sterke organisatie te maken. Van hieruit wens ik je alle goeds toe.

Een vertrekkend lid van de RvT houdt tevens in dat Voila Ronald Bloemers als nieuw lid mag begroeten. Verderop in dit magazine introduceert Ronald zichzelf. In dit magazine leest u nog meer over het afscheid van gewaardeerde collega’s en over feestelijke zaken. 

Rest mij nog om u allen een prachtige en “feestelijke” zomervakantie toe te wensen en graag tot in het volgend schooljaar.  Gerrit-Jan Weiler Bestuurder